Esdevenimentesportiu
Esdevenimentesportiu

El meu esdeveniment esportiu

 

 

El meu esdeveniment esportiu és una proposta didàctica de recerca, parcialment guiada, que utilitza recursos d’Internet.

 

Té en compte el desenvolupament de les competències bàsiques, contempla el treball cooperatiu i la responsabilitat individual, prioritzant la construcció del coneixement mitjançant la transformació de la informació en la creació d’un producte que es vincula enguany al món de l'esport.

 

 

Què pretenem?

Afegir-nos als actes que commemorem el 25è aniversari dels jocs olímpics  i paralímpics de Barcelona.

 

 El millor pretext per recuperar amb força els valors vinculats a l'esport i l’olimpisme: la solidaritat, la pau, el respecte pels altres, la cultura de l'esforç, la cerca de l'excel·lència i el joc net; per tal d'ajudar a promoure entre els nostres estudiants actituds més participatives i compromeses amb el desenvolupament de la societat en el seu conjunt.

 

Com treballem?

El projecte converteix l’alumne en  el responsable del seu procés d’aprenentatge: grups de 4/5 alumnes, creats de manera aleatòria, treballen de forma autònoma i cooperativa.

El professor no tutoritza la feina, es limita a fer observacions sobre la metodologia de treball de cada grup i el rol dels diferents integrants. Hi ha dos grups que supervisen el projecte (reporters), fan un bloc diari del treball realitzat i publiquen el resultat.

 

 

Quines competències treballem?

-Aprendre a conduir el propi aprenentatge i ser-ne conscient, adquirint les habilitats, les estratègies i els procediments necessaris.

 

-Adquirir un grau suficient de consciència de les pròpies capacitats intel·lectuals, emocionals i físiques, el desplegament d’actituds i valors personals com la responsabilitat, la perseverança, l’autoconeixement i la construcció de l’autoestima per tal de continuar aprenent de forma cada vegada més eficaç i autònoma.

 

-Adquirir  la capacitat d’aprendre de les errades pròpies i alienes, demorar les necessitats de satisfacció immediata i aprendre a prendre decisions amb un càlcul de riscos adaptat a la realitat.

 

-Desenvolupar actituds positives, actives i emprenedores en tots els àmbits de la vida. Aquesta actitud emprenedora es podrà veure reflectida en accions que, d’acord amb la motivació i l’esforç personal, permetin adquirir compromisos socials, desplegar capacitats creatives, i impulsar projectes personals i col·laboratius que ajudin a construir models de vida personal, social i professional satisfactoris.

 

 

En quin moment?

Del 14 al 19 de setembre els alumnes dediquen al projecte les hores compreses entre les 11:30 i 14:30, mentre es manté l’horari habitual de 8 a 11 del matí.

El producte final (en aquest cas llibre digital) es presenta en una sessió programada a tal efecte el dia 20 de setembre. Hi són convidats tots els alumnes i les seves famílies.

Versión para imprimir Versión para imprimir | Mapa del sitio
© Esdevenimentesportiu