Institut Eugeni Xammar
Camí de Bigues 40-42
08480 L'Ametlla del Vallès

 

Correu electrònic: esdevenimentesportiu@gmail.com


 

Esdevenimentesportiu
Esdevenimentesportiu

Guia didàctica

Quins continguts estem treballant?

 

 

CC1.Comprensió literal, interpretativa i valorativa. Idees principals i secundàries.

CC2.Estratègies de comprensió per a l’abans, durant i després de la lectura o de la

seqüència audiovisual.

CC3.Estratègies de cerca, ús de cercadors i tractament de la informació per a la

construcció del coneixement. (CCD12, CCD16, CCD17)

CC15.Lectura i escriptura sovintejades sobre temes diversos i en contextos diferents.

CC19.Pragmàtica: Gèneres de text narratius, descriptius, conversacionals formals, predictius, persuasius, instructius, expositius, argumentatius i administratius.

CC21.Lèxic i semàntica. Expressions comunes, frases fetes. Lèxic precís i apropiat a contextos concrets i quotidians. Camps lexicosemàntics. Mecanismes de formació de paraules. Relacions semàntiques. Canvis en el significat de les paraules. Estratègies digitals de cerca lèxica.

CC23.Llenguatge audiovisual. (CCD10)

 

CC4. Conceptes bàsics del sistema operatiu.

CC9. Eines d’edició de documents de text, presentacions multimèdia i processament de

dades numèriques.

CC10. Llenguatge audiovisual: imatge fixa, so i vídeo.

CC15. Ètica i legalitat en l’ús i instal·lació de programes, comunicacions i publicacions, i en la utilització de la informació.

CC17. Construcció de coneixement: tècniques i instruments.

CC19. Dossiers personals d’aprenentatge (portafolis digital).

CC24.Aprenentatge permanent: entorns virtuals d’aprenentatge, recursos per a

l’aprenentatge formal i no formal a la xarxa...

 

CC5.Esports individuals

CC6.Esports d'adversari

CC7.Esports col·lectius

 

CC42. Les normes i els criteris del treball en grup i en equip.

CC43. Valors i actituds a partir d’un sistema democràtic: solidaritat, bé comú, compromís, diàleg.

Versión para imprimir Versión para imprimir | Mapa del sitio
© Esdevenimentesportiu